Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
INFO 24:
Wiadomości z Polski i Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda     |     
Język Polski   Język Angielski   Język Niemiecki
Znajdujesz się w: Start / Pytanie do wójta

Gmina Łańcut
ul. Adama Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut
Tel.: 17 225 22 64
E-mail: ug@gminalancut.pl
 - obwieszczenie_wojta_30_12_2010.jpg więcej

ZS Wysoka
Sołtys
Zarządzanie kryzysowe
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Centrum Kultury Gminy Łańcut
Amatorska Liga Siatkówki
Lokalna Grupa Działania ZIEMIA ŁAŃCUCKA
Agrohurt
Podkarpacki Portal Pracy
PolskaNiezwykla.pl
e-podroznik
Łańcut GADA
Gdzie jest burza

Pytanie do wójta

 

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2017-03-19 08:10:05, przez Mieszkaniec
Panie Wójcie, dlaczego ze strony gminy zniknęła informacja o ustawie wiatrakowej?, w jednym z obwieszczeń zapewniał Pan, że dzięki powstającemu planowi zagospodarowania przestrzennego będzie możliwa zabudowa w obszarze objętym ˝ustawą wiatrakową˝, jakie są terminy składania wniosków o ujęcie działki w planie zagospodarowania przestrzennego, bo na tablicach ogłoszeniowych nie ma o tym ani słowa?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-28 08:18:16
Informacja o ustawie wiatrakowej nie zniknęła ze strony internetowej tylko przeszła do archiwum, gdzie można było ją odnaleźć. Wiadomość została ponownie przywrócona do aktualności. Informacja o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania mpzp oraz możliwości i terminie składania wniosków zostanie ogłoszona w prasie miejscowej (Super Nowości) oraz poprzez obwieszczenia i Biuletyn Informacji Publicznej.
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-17 13:23:55, przez Malgorzata Sobkowicz
Dzien dobry
Mam do Pana kilka kwestii dot. przedszkola w Albigowej. Problem zbyt wielu chetnych w stosunku do ilosci posiadanych miejsc w przedszkolu jest od kilku lat. Nie powstal on w biezacym roku. W zwiazku z tym moje pytania:

1. Na postawie jakiej ustawy (nazwa oraz paragraf) WYKLUCZYL Pan z postepowania rekrutacyjnego dzieci 6letnie rowniez te ktore sa w przedszlui maja pierwszeństwo przy kontynuacji wychowania przedszkolnego?
2. Na jakiej podstawie stwierdzono ze brakuje miejsc w przedszkolu w Albigowej?Rekrutacja bedzie prowadzona od 21 do 28 marca br.?
3. Dlaczego dzieci 6letnie nie zostaly wykluczone w rekrutacji w ubieglym roku kiedy wskutek zniesienia obowiazku szkolnego dla 6latkow w przedszkolu pozostala wieksza czesc dzieci? Pana pracownik Pan .... mogl dac doskonaly przyklad pozostalym rodzicom kierując swoje dziecko do oddzialu przedszkolnego przy szkole w Albigowej a nie pozostawiajac w przedszkolu na obecny rok.
4. Czy oddzial przedszkolny w Albigowej spelnia wymogi dla dzieci objetych wychowaniem przedszkolnym czyli od 3 do 6 lat?
5. Czy oddzial przedszkolny w Albigowej zapewnia takie same warunki lokalowe, dydaktyczne, rozwojowe, godzin otwarcia jak przedszkole w Albigowej?
6. Kiedy zostanie rozpoczeta budowa nowego przedszkola w Albigowej, ktore publicznie Pan obiecal mieszkancom?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-28 07:45:14
Odpowiadając na powyższe pytania należy sprecyzować pojęcie „postępowania rekrutacyjnego”. Postępowanie rekrutacyjne w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej), to proces przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli na wolne miejsca. Przeprowadza się je co roku na kolejny rok szkolny, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyjętych, które obecnie uczęszczają do przedszkoli, nie składają corocznie wniosku o przyjęcie dziecka do tego przedszkola, w którym obecnie realizują wychowanie przedszkolne; składają tylko deklarację o  kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w następnym roku szkolnym w tym samym przedszkolu, do którego dotychczas dziecko uczęszcza. Dyrektor przedszkola, znając warunki lokalowe placówki oraz na podstawie złożonych deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego, określa ile jest wolnych miejsc w przedszkolu na następny rok szkolny. Na te wolne miejsca przeprowadzana jest rekrutacja.
Przedszkole Publiczne w Albigowej posiada pomieszczenia na 4 oddziały przedszkolne, po 25 dzieci w oddziale. Z wykazu dzieci urodzonych w latach 2011-2014 i zamieszkałych w Albigowej wynika, że w przedszkolu w Albigowej zabraknie wolnych miejsc dla wszystkich zgłaszanych w rekrutacji dzieci. W tym celu, aby zwolnić miejsca w przedszkolu, dla dzieci sześcioletnich, organizowane są oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Albigowej. Szkoła ta zapewnia takie same warunki lokalowe jak przedszkole. Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych, to także placówki nieferyjne, zorganizowane tak samo jak przedszkole. Czas pracy takich oddziałów dostosowany jest do potrzeb wychowawczych i wynika wprost z analizy zgłoszonych wniosków o przyjęcie dziecka. W bieżącym roku szkolnym opieka przedszkolna w oddziale zerowym przy Szkole Podstawowej w Albigowej trwa 9 godzin dziennie (w godz. 7-16).
Jeżeli dziecko dotychczas uczęszcza do przedszkola, to bez zgody rodzica nie można go przenieść z przedszkola do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej. W takiej sytuacji dziecko podlega rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej. Jeśli rodzic nie zamierza przenosić dziecka z przedszkola, to w przedszkolu składa jedynie deklarację o  kontynuowaniu wychowania przedszkolnego i dziecko ma zapewnione miejsce w przedszkolu na następny rok szkolny. Z uzyskanych informacji wynika, że rodzice dzieci 6-letnich, które dotychczas uczęszczają do Przedszkola Publicznego w Albigowej, skorzystali z tej możliwości i złożyli deklarację kontynuacji. Nie może wiec być mowy o wykluczeniu tych dzieci z postępowania rekrutacyjnego.
W chwili obecnej budowa nowego budynku Przedszkola Publicznego w Albigowej jest na etapie dokumentacji projektowej.
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-08 19:53:13, przez Wacław
Szanowny Panie Wójcie !
Proszę o informację w jakim stopniu zaawansowane są prace nad sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sonina ?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-24 13:45:41
Informuję że zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/224/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 stycznia 2017 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu w miejscowości Sonina.
Informacje o możliwości składania wniosków podane zostaną za pomocą ogłoszenia w prasie Super Nowości, obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Sonina, oraz na stronie BIP.
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-19 07:15:43, przez Marcin
Chodzi o zajęcia grupy 4dance z uzyskanej informacji wynika, że gmina przyznała im mniejszą ilość godzin, pytam się ponownie ile zaoszczędziła gmina?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-21 07:35:24
Informuję, że po uzyskaniu informacji od dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut zajęcia grupy 4dance są i będą prowadzone w Zespole Szkół w Soninie oraz nie było ograniczenia ilości godzin i środków finansowych. O ewentualne szczegóły proszę pytać dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut - tel. 17 247 33 42
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-14 17:19:01, przez Piotr Szymański
Panie Wójcie, proszę o odpowiedź na pytanie, dlaczego we wsi Wysoka nie przeprowadzono akcji rozdawania jabłek jak to miało miejsce w sąsiednich wsiach
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-20 14:39:52
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie uczestniczy w wydawaniu paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2016. GOPS nie zajmuje się dystrybucją jabłek. Działania te podejmowane są przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Łańcut.
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-09 15:28:25, przez Marcin
Panie Wójcie proszę powiedzieć jak wielkie oszczędności Pan poczynił ograniczając najmłodszym dzieciom w Soninie zajęcia taneczne? odbiera Pan jedną z niewielu form rozrywki jaka znajduje się na terenie naszej wsi, może sprzedajmy stadion bo tam tylko trawa rośnie.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-14 10:22:14
Proszę o sprecyzowanie o jakie zajęcia taneczne chodzi i w jakiej jednostce organizacyjnej gminy. Ewentualnie tam proszę dopytać o szczegóły.
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-24 13:31:30, przez Marian
Szanowny Panie Wójcie.
W którym miesiącu 2017 r. planowana jest rozbudowa dróg i ośrodka kultury w miejscowości Sonina.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-02 10:14:14
Rozpoczęcie realizacji tych zadań przewiduje się w II kwartale 2017 r., na obecną chwilę nie mogę podać bardziej dokładnego terminu.
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-11 00:09:39, przez Mieszkanka Soniny
Dzień dobry Panie Wójcie. Chciałam poruszyć kwestię ochrony środowiska, a mianowicie - tak wielu ludzi jeździ oglądać wąwozy do Sandomierza, czy Kazimierza Dolnego nad Wisłę, a my w Soninie mamy swój piękny wąwóz, który będzie zniszczony w związku z przebudową drogi w Soninie. Chciałam zauważyć, że jest to miejsce niezwykłe, porośnięte wieloma gatunkami drzew ( Akacjowa górka) Rośnie tam również ponad 100-letnia lipa. Wąwóz ten jest siedliskiem wielu zwierząt , ptaków a nawet świetlików. Wąwóz lessowy ma swoja historię (w czasie II wojny światowej w jego brzegach chronili się okoliczni mieszkańcy przed ostrzałem), naruszenie go może, spowodować obsuwanie się jego brzegów, oraz stojących tam domów. Moje pytanie brzmi, czy warto to niszczyć dla wątpliwej poprawy drogi i ruchu? Most i tak pozostaje wąski na jedno auto.Na Wysokiej udało się wyremontować drogę i zrobić chodniki bez takiej rewolucji. Tutaj też można zrobić nasyp pod chodnik od strony rzeki i nie niszczyć istniejącego ekosystemu i krajobrazu. Co na to ochrona środowiska? Zdjecia można zobaczyć pod tym linkiem: http://www.fotosik.pl/u/BPFT/album/2408766/pokaz-slajdow
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-02-28 10:01:55
Informuję, że Gmina Łańcut prowadziła prace projektowe na zasadach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tzw. ZRID w sołectwie Sonina. Początkiem roku 2016 były prowadzone konsultacje społeczne, na których nikt nie wnosił uwag do trasy drogi ani nie przedstawił problemu „Akacjowej górki”. Km 0+392 drogi gminnej nr 109869R „Sonina – kolo szkoły” został zakwalifikowany przez projektanta jako bardzo niebezpieczny poprzez:
- nienormatywny wjazd na most
- brak odpowiedniej widoczności
- wysokie skarpy
Kierując się bezpieczeństwem ruchu drogowego zostały zlikwidowane nieprawidłowości na drodze do minimum jakie dopuszczają przepisy projektowe, ale kosztem pozyskania terenu i usunięciu jego zagospodarowania.
Pragnę Panią uspokoić, prace będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i ze szczególną dbałością o nasze środowisko. Likwidacja drzew została oszacowana do koniecznego minimum, a po wykonaniu drogi zostaną wykonane nowe nasadzenia.
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-04 10:20:51, przez mieszkaniec Kosiny
Dzień dobry.
Panie Wójcie w ostatnim czasie w kraju trwa walka ze smogiem i w związku z tym mam pytanie. Podobno można uzyskać dopłatę od Gmin na wymianę kotła węglowego niskoemisyjnego. Czy w naszej Gminie jest również taka możliwość, jeżeli tak to na jakich zasadach i kto może z iej skorzystać?
Dziękuję za udzielanie odpowiedzi.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-02-10 14:12:02
Odpowiadając na Pana pytanie informuję, że nasza gmina planuje przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie tzw. „projektu parasolowego” obejmującego wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) w budynkach mieszkalnych na nowe niskoemisyjne. Projekt zostanie złożony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Ogłoszenie naboru Zarząd Województwa Podkarpackiego zaplanował na IV kwartał br.
Szczegółowe informacje dotyczące m.in. wymogów jakie powinny spełniać nowe źródła ciepła montowane z dofinansowaniem unijnym będą określone w regulaminie konkursu oraz innych dokumentach związanych z konkursem.
O podejmowanych działaniach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej gminy Łańcut oraz na profilu facebook.
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-07 20:34:19, przez MIESZKANIEC KRACZKOWEJ
WITAM. MAM PYTANIE ODNOŚNIE UPRAGNIONEGO I DŁUGO WYCZEKIWANEGO JEDNAK BEZ SKUTKU OŚWIETLENIA DROGI W KRACZKOWEJ GÓRNEJ SKRZYŻOWANIE W KIERUNKU DROGI E4. JEST TAM ODCINEK OKOŁO 1,5 KM BEZ OŚWIETLENIA CZY KONIECZNE JEST CZEKANIE NA TRAGEDIĘ?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-02-10 13:52:23
Informuję, że jest przygotowana dokumentacja formalno-prawna na to zamierzenie, jednak w budżecie gminy na rok 2017 nie przewidziano środków na jego realizację.
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-03 13:43:40, przez Marcin Kowalski
Witam chciałem się spytać o  Sieć Szerokopasmowa dębno.Kiedy dojdzie do nas i przyłącz ????.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-02-08 15:59:43
W gminie Łańcut nie ma miejscowości o nazwie Dębno.
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-04 08:20:00, przez Dumny z Soniny
Dzień dobry. Panie Wójcie 02.01.2017 pojawiła się informacja w aktualnościach o rozbudowie drogi w Soninie od DK94-do sklepu Państwa Lew.
Pytanie nr 1:
Co z odcinkiem łączącym tą drogę? planowane jest pozostawienie jej w takim stanie jak dziś? Z dołączonej i opisanej mapy wynika, że przebudowa zaczyna się przy DK 94 a kończy gdzieś przy jakiejś krzyżówce! Z kolei druga część zaczyna się tuż za, bardzo nie bezpiecznym i wąskim mostem na rzece Sawa (gdzie nie mogą się minąć dwa auta i w dodatku most jest usytuowany na ostrym zakręcie) i biegnie koło szkoły podstawowej, dalej do centrum gdzie napotyka drugi most również na którym ze względu na jego szerokość oraz prostopadłe ułożenie do biegnącej drogi jest nie jest bezpieczną przeprawą.
Pytanie nr 2:
Co z wyżej wymienionymi mostami? Zostaną przebudowane? Zagrażają bezpiecznemu poruszaniu się samochodów, a Wy chcecie do nich doprowadzić chodniki i puścić ruch pieszy 2m chodnikiem?
Zaniepokojeni Dumni mieszkańcy.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-02-01 11:17:51
W odpowiedzi na Państwa pytanie w sprawie przebudowy dróg gminnych pn.: „Rozbudowa dróg gminnych publicznych nr 109867R Sonina przez wieś „Graniczna” i 109869R Sonina – koło szkoły w miejscowościach Sonina i Głuchów w gminie Łańcut oraz w m. Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” informuję, że zrezygnowano z przebudowy mostów ze względu na duże koszty. W trakcie realizacji inwestycji zostanie przeprowadzony remont nawierzchni asfaltowej na mostach. Ruch pieszy zostanie przeprowadzony kładkami nad rzeką Sawa, które zostaną wykonane w odrębnym zadaniu.
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-03 19:44:28, przez Maciej Józefczyk
Drogi panie Wójcie pragnę panu zadać pytanie, czy prawdą jest iż gmina wycofała się z realizacji modernizacji odcinka drogi gminnej w Soninie na odcinku ˝od skrzyżowania z ulicą Kopernika do pobliskiego mostu˝?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-02-01 11:13:19
W odpowiedzi na Państwa e-mail w sprawie przebudowy dróg gminnych pn.: „Rozbudowa dróg gminnych publicznych nr 109867R Sonina przez wieś „Graniczna” i 109869R Sonina – koło szkoły w miejscowościach Sonina i Głuchów w gminie Łańcut oraz w m. Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” informuję, że zadanie zostało podzielone na 4 odcinki gdzie:
I odcinek od drogi krajowej nr 94 do km 1+034,07 („Graniczna”)
II odcinek 0+000-0+322,81 („Koło szkoły”)
III odcinek 0+329,32-1+258,61 („Koło szkoły”)
IV odcinek 1+275,82-1+582,10 („Koło szkoły”)
Program przebudowy dróg lokalnych przewidywał złożenie do dofinansowania maksymalnie trzech odcinków dróg. Zważywszy na trudności z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na odcinku II zrezygnowano ze złożenia odcinka do dofinansowania.
Informuję, że ze swojej strony czynię wszelkie starania by odcinek II w km 0+000-0+322,81 był zrealizowany podczas przebudowy pozostałych odcinków.
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-14 15:36:50, przez mieszkaniec KOSINY
Dzień dobry.
Mam pytanie czy to prazawda że na terenie KOSINY na działce 2155/2 albo w jej sąsiedztwie nie mam dokładnych danych , została zatwierdzona decyzja o budowie masztu telekomunikacyjnego T-mobile.
Jeżeli jest to prawda, to dlaczego mieszkańcy mieszkający w najbliższym sąsiedztwie ne zostali o tym poinformowani ?
I dlaczego nie był temat poruszony na zebraniu wiejskim o planowanej Inwestycji ?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-01-18 09:58:53
- W dniu 30.12.2016 r. Wójt wydał decyzję odmawiającą lokalizacji wieży telekomunikacyjnej.
- Mieszkańcy w trakcie postępowania byli informowani w sposób przewidziany prawem.
- Na ostatnim zebraniu wiejskim Wójt informował o wniosku operatora telekomunikacyjnego w/s budowy wieży.
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-15 12:02:12, przez Piotr mieszkaniec Sonina
Dzień Dobry,
Chciałem zapytać o Ośrodek Kultury w Soninie bo w ,,Głos Gminy Łańcut˝ przeczytałem że mają być prowadzone prace rozbudowy i nadbudowy ośrodka. Ostatnio usłyszałem jeszcze że w ramach tego remontu ma zostać wyburzona hala sportowa a w zamian jej ma być wybudowana sala widowiskowa. Proszę o potwierdzenie lub zdementowanie tych planów.
Osobiście mam nadzieję że hala zostanie wyremontowana bo na wyburzenie nie zarówno JA jak większość mieszkańców nie wyrazi zgody.
Prosił bym również jeżeli to możliwe o krótki zakres prac jakie będą wykonane czyli co zostanie wyburzone, wybudowane, wyremontowane.

Z góry dziękuję za odpowiedz.
Piotr
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-01-18 09:37:29
Informuję:
- w ramach inwestycji przewidziano rozbiórkę budynku Domu Społecznego i budynku tzw. hotelowego, oraz rozbiórkę dachu sali sportowej,
- rozebrane obiekty zostaną odbudowane o powiększonej kubaturze,
- dobudowana zostanie kuchnia z zapleczem,
- budynki zostaną wyposażone w nowe instalacje w tym wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i  monitoringu
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-09 16:55:21, przez Mieszkaniec
Dzień dobry. Kto w naszej gminie jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodników przy drodze krajowej E4, w okolicy przystanków i przejścia dla pieszych?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-01-17 09:22:01
Odpowiedzialnymi za utrzymanie – odśnieżanie chodników są:
1. Gdy posesje są zabudowanie przylegają bezpośrednio do chodników wówczas właściciele tych posesji
2. Gdy chodnik jest poza terenem zabudowanym wówczas właściciel pasa drogowego tj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie poprzez obwody drogowe
3. Tereny zatok autobusowych i przejścia dla pieszych utrzymuje GDDKiA, Oddział w Rzeszowie
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-09 12:30:28, przez Maciej Szpunar
Witam
Kiedy będzie zebranie w Albigowej ?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-01-12 10:42:40
Jeśli chodzi Panu o zebranie wiejskie to zwołuje je sołtys wsi - w tym przypadku sołtys wsi Albigowa. Informacje na ten temat można uzyskać u niego. Jeśli chodzi o inne zebranie to proszę o sprecyzowanie jakie?
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-03 10:41:18, przez Mieszkaniec Soniny
Na stronie internetowej Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej opublikowano pismo Ministerstwa Finansów z dnia 20.12.2016 r. w sprawie podstawy opodatkowania wiatraków, w którym przedstawiciel resortu tłumaczy, że wbrew naciskom i opiniom lobby stojącego za wiatrakami, nie ma podstaw by od 1.01.2017 r. gminy nie pobierały podatku od całości wiatraków, a nie jak to miało miejsce do tej pory jedynie od fundamentu i masztu. Jak Pan wie ma to kolosalne znaczenie dla samorządów, bo dzięki temu wpływy z podatku od wiatraków wzrosną 3 a może nawet 4 krotnie
Jako mieszkaniec Soniny cieszę się niezmiernie, że wiatraki budzące przecież tak liczne kontrowersje, staną się w końcu realnym źródłem dochodów budżetowych i pozwolą sfinansować wiele potrzebnych inwestycji w naszej wsi jak i całej gminie.
W związku z powyższym o ile wzrosną wpływy do budżetu gminy w 2017 r. z farmy wiatrowej? Na jakie dodatkowe inwestycje może dzięki temu liczyć Sonina.
Z poważaniem Pański Wyborca
PS: Dużo dobrego dla Pana i Pana Przewodniczącego Romana Skomry w 2017 roku
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-01-12 09:26:49
Informuję, że zgodnie z art.6 ust.9 pkt. ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2016 r. poz.716 z późn. zm.) osoby prawne obowiązane są składać w terminie do dnia 31 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy.
W związku z powyższym, w chwili obecnej nie można oszacować wzrostu wpływów do budżetu gminy w 2017 r. z farmy wiatrowej, ponieważ podatnik nie złożył jeszcze deklaracji na podatek od nieruchomości .
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-19 16:54:49, przez Mieszkańcy Wysoka
Panie Wójcie, jako mieszkańcy Wysoka ˝Tkacze˝ chcielibyśmy zaprosić Pana na spacer tzw. ˝płytkami˝ od kościoła w naszą stronę w kierunku Albigowej. Właściwie płytkami, których to miejscami w ogóle nie ma. Jak to się stało, by można było je całkowicie usunąć? Którędy dzieci mają chodzić do szkoły, a osoby starsze do kościoła? Przy drodze nie lepiej, bo chodników brak. Panie Wójcie jako Pana wyborcy i parafianie czujemy się zawiedzeni i poirytowani. Zostaliśmy potraktowani jako Wysoka ˝B˝, która wystarczy spojrzeć znacznie odbiega od drugiej strony i to już od kilku lat. Dziwi również postawa Radnych. Czas to zmienić. Nie chcemy tłumaczeń. Prosimy o interwencję i poważne potraktowanie naszego problemu, ponieważ w grę wchodzi bezpieczeństwo naszych dzieci. Pora działać.
Z poważaniem
Mieszkańcy Wysoka - ˝Tkacze˝
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-01-02 13:22:46
W odpowiedzi na treść pytania informuję, że chcę najlepiej jak można rozwiązywać każdy zgłoszony problem. Zamiast polemizować za pośrednictwem internetu zapraszam wszystkich zainteresowanych problemem bezpieczeństwa pieszych w Wysokiej – dzielnica „Tkacze” na spotkanie w dniu 12 stycznia br. (tj. czwartek) do Ośrodka Kultury w Wysokiej na godz. 18:00. Mam nadzieję, że wspólnie z Sołtysem i Radnymi uda nam się skonkretyzować najpilniejsze problemy, które będzie można rozwiązać w 2017 r.
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-09 10:23:39, przez Agnieszka
Dzień dobry,
Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej informacji o zebraniu wiejskim w Kraczkowej.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-12-15 11:27:28
Dziękuję za zwrócenie uwagi. Informacja została zamieszczona.
 

[ strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z 13 ] >> koniec
Facebook
Położenie Gminy Łańcut
Biuletyn Informacji Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
pseap
e-mapa
Wybory prezydenckie
Gmina Łańcut w obiektywie
Głos Gminy Łańcut
Album Gminy Łańcut
28 marca 2017
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
imieniny
Anieli, Kasrota, Soni
Pytanie do wójta
Foto galeria
Mapa dojazdu
Baza firm
Forum gminne
Zwierzęta bezdomne
PIORIN komunikaty
Jesteś 586753
osobą która odwiedza ten portal.
   Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x