Zamknij
Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut

Gmina Łańcut

ul. A. Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut
NIP 815 16 32 222
Tel.: 17 225 22 64
fax.: 17 225 65 36

 

Godziny pracy urzędu

poniedziałek      7:00-16:30
wtorek - piątek 7:00-15:00

Strona główna

Aktualności

 
2017-07-13

Komunikat

W związku z pojawiającymi się w mediach ofertami usług dotyczących udziału w projekcie "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy" (w tym m.in. wykonanie karty weryfikacji technicznej) Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za treść tych ofert oraz za jakość wykonanych usług.
 
2017-07-06

Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin ROF

Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańcow gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy"
 
2017-07-20

Ostrzeżenie meteorologiczne

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie ostrzega przed upałem
 
2017-07-20

Głos Gminy Łańcut Nr 3(98) lipiec 2017

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Głosu Gminy Łańcut, w którym m.in. bieżące inwestycje gminne, zmiana przepisów o wycince drzew, a także relacje z wydarzeń kulturalnych, sportowych i szkolnych.
 
2017-07-20

Bezpłatny kurs językowy

Towarzystwo ALTUM w ramach realizowanego projektu zaprasza na bezpłatne kursy z języka angielskiego lub z języka niemieckiego wszystkich mieszkańców powiatu Łańcuckiego, pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy, w wieku 25 lat – 49 lat z wykształceniem maksymalnie średnim oraz osoby w wieku 50 + niezależnie od posiadanego wykształcenia. Kursy z języka angielskiego prowadzone będą na poziomach: od podstaw do A2, A2, B2, z języka niemieckiego od podstaw do poziomu A2.
 
2017-07-20

˝Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój˝

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w terminie od dnia 5.07.2017 r. do dnia 3.08.2017 r.
 
2017-07-19

Spotkanie z pracownikami ZUS

W siedzibie Oddziału Terenowego Regionu Rzeszowskiego NSZZ "Solidarność" odbędzie się spotkanie z pracownikami ZUS
 
2017-07-14

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Łańcut został zgromadzony materiał dowodowy postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o zmianie decyzji z dnia 29.09.2016 r. znak: RRE.6220.7.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa -Sonina km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina", w zakresie dotyczącym zwiększenia szerokości projektowanych poboczy i  chodnika, które powoduje zwiększenie ich powierzchni, planowanej do zrealizowania w ramach przedsięwzięcia, a tym samym konieczności zajęcia dodatkowych działek zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze powiatowej.
 
2017-07-14

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

WÓJT GMINY ŁAŃCUT

zawiadamia, że dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie ul. Polna 3 b, 37-100 Łańcut w dniu 14.07.2017 r. zostało wydane postanowienie znak: RRE.6220.15.2017 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa – Sonina od km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" stosownie do wszczętego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie ul. Polna 3 b, w dniu 1.06.2017 r. postępowania o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.09.2016 r. znak: RRE.6220.7.2016 pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa -Sonina km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina", w zakresie dotyczącym zwiększenia szerokości projektowanych poboczy i chodnika, które powoduje zwiększenie ich powierzchni, planowanej do zrealizowania w ramach przedsięwzięcia, a tym samym konieczności zajęcia pod pas drogowy dodatkowych działek zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze powiatowej, co spowoduje, że inwestycja będzie realizowana jako rozbudowa i przebudowa drogi, a nie tylko jej przebudowa w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa – Sonina od km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".
 
2017-07-14

Ogłoszenie dot. szkód spowodowanych przez grad

Wójt Gminy Łańcut informuje producentów rolnych, że z dniem 17.07.2017 r. zostanie uaktywniona praca Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie województwa podkarpackiego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, który miał miejsce w nocy 10.07-11.07.2017 r.
 
2017-07-12

Bezpłatny kurs języka angielskiego

MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego "Praca bez barier - Akademia Umiejętności Językowych" zaprasza na bezpłatny kurs języka angielskiego
 
2017-07-12

Obwieszczenie OŚ-VI.6530.1.2017

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego dot. "Budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Łańcut-Szklary w miejscowości Łańcui i Wola Dalsza wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania Budowa DW 877 - łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94"
 
2017-07-11

Pismo RRE.6220.15.2017

Pismo dot. Przebudowy drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa-Sonina w m. Sonina i Wysoka
 
2017-07-11

Zawiadomienie RRE.6220.15.2017

Zawiadomienie dot. Przebudowy drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa Sonina w m. Wysoka i Sonina
 
2017-07-06

Informacja prezesa KRUS

List prezesa KRUS dotyczący bezpieczeństwa podczas prac w gospodarstwie rolnym w trakcie wakacji
 
[ strona: 1 2 z 2 ] >> koniec
 
Mapa Gminy Sołectwo Kraczkowa Sołectwo Cierpisz Sołectwo Handzlówka Sołectwo Albigowa Sołectwo Wysoka Sołectwo Sonina Sołectwo Głuchów Sołectwo Kosina Sołectwo Rogóżno
Mapa Gminy Sołectwo Kraczkowa Sołectwo Cierpisz Sołectwo Handzlówka Sołectwo Albigowa Sołectwo Wysoka Sołectwo Sonina Sołectwo Głuchów Sołectwo Kosina Sołectwo Rogóżno
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij