Zamknij
Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
 • Gmina Łańcut
 • Gmina Łańcut
 • Gmina Łańcut
 • Gmina Łańcut
 • Gmina Łańcut
 • Gmina Łańcut

Gmina Łańcut

ul. A. Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut
NIP 815 16 32 222
Tel.: 17 225 22 64
fax.: 17 225 65 36

 

Godziny pracy urzędu

poniedziałek      7:00-16:30
wtorek - piątek 7:00-15:00

Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Strona główna

Aktualności

 
2017-05-16

Ogłoszenie dot. szkód spowodowanych przez przymrozki wiosenne

OGŁOSZENIE - treśc ogłoszenia pdf

Wniosek o oszacowanie szkód pdf

dot. szkód spowodowanych przez przymrozki wiosenne

Wójt Gminy Łańcut informuje producentów rolnych, że z dniem 16.05.2017 r. została uaktywniona praca Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie województwa podkarpackiego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne.

Wnioski o dokonanie oszacowania szkód powstałych w gospodarstwie rolnym należy składać na drukach dostępnych na stronie internetowej www.gminalancut.pl. Druki w formie papierowej będzie można pobrać w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (dziennik podawczy - parter lub pok. 20 - I piętro).

Zgodnie z zarządzeniem nr 59/15 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 marca 2015 r. Gminna Komisja dokona oszacowania strat w gospodarstwach rolnych w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji. Przeprowadzone szacunki zakresu i wysokości szkód oraz sporządzone na tę okoliczność protokoły stanowić będą podstawę do potwierdzenia przez Wojewodę wystąpienia szkód (w przypadku strat powyżej 30 % średniej rocznej produkcji lub gdy szkoda przekracza kwotę 1 050 zł w przypadku szkód w środku trwałym), niezbędnego przy ubieganiu się producenta rolnego o udzielenie preferencyjnego kredytu na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz kosztów odtworzenia środków trwałych lub w przypadku uruchomienia innych form pomocy.

Producenci rolni, po oszacowaniu strat w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą korzystać z następujących form pomocy:

 • z kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,
 • odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników -na wniosek rolnika złożony do KRUS,
 • odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg opłatach czynszu, a także umorzeń raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy - na wniosek rolnika złożony do Agencji Nieruchomości Rolnych,
 • ulg w podatku rolnym udzielanych przez wójtów - na wniosek rolnika złożony do urzędu gminy,
 • uruchomienie dodatkowej formy pomocy (maksymalnie do wysokości równowartości 15 000 euro) ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości stanowiącej iloczyn stawki pomocy i powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody.
UG Łańcut
 
Mapa Gminy Sołectwo Kraczkowa Sołectwo Cierpisz Sołectwo Handzlówka Sołectwo Albigowa Sołectwo Wysoka Sołectwo Sonina Sołectwo Głuchów Sołectwo Kosina Sołectwo Rogóżno
Mapa Gminy Sołectwo Kraczkowa Sołectwo Cierpisz Sołectwo Handzlówka Sołectwo Albigowa Sołectwo Wysoka Sołectwo Sonina Sołectwo Głuchów Sołectwo Kosina Sołectwo Rogóżno
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij