Zamknij
Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut

Gmina Łańcut

ul. A. Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut
NIP 815 16 32 222
Tel.: 17 225 22 64
fax.: 17 225 65 36

 

Godziny pracy urzędu

poniedziałek      7:00-16:30
wtorek - piątek 7:00-15:00

Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Strona główna

Aktualności

 
2017-08-01

Wnioski 500+

Program Rodzina 500+ to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez dodatkowych warunków dochodowych. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka do ukończenia 18. roku życia przy spełnieniu kryterium 800,00 zł netto na osobę lub 1200,00 zł netto na osobę w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny  ( czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej  CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie www.empatia.mpips.gov.pl czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii). Droga ta umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną.

Ponadto wnioski i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą być składane także za pomocą systemu teleinformatycznego:

  • udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych -PUE),
  • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

Wnioski wraz z ewentualnymi załącznikami złożone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS lub w/w banków krajowych zostaną przekierowane do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w formie pisemnej.

Ponadto wnioski o świadczenia wychowawcze można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie w pokojach nr 8 (parter) oraz 31 (II piętro).

W przypadku, gdy rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie ma potrzeby dokumentowania sytuacji dochodowej. Natomiast w przypadku ubiegania się o wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko, osoby ubiegające się  będą dokumentowały sytuację dochodową.

Wnioski na okres zasiłkowy trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. można składać od 1 sierpnia 2017 r. Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do w/w świadczenia, jest rok kalendarzowy 2016, dochód, jaki jest naliczany z gospodarstwa rolnego będzie podany w obwieszczeniu Prezesa GUS 25 września 2017 r. Natomiast dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do  spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie od dnia 1 sierpnia każdego roku.

Gmina sama pozyskuje dane o dochodach z roku bazowego, natomiast jeżeli w 2016 r. członek rodziny nie osiągał dochodów, a potem podjął zatrudnienie, należy to udokumentować (umowa o pracę oraz zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto za drugi przepracowany miesiąc). Jeżeli  dochód z 2016 r. został utracony także należy dostarczyć dokumenty pozwalające na jego odliczenie (świadectwo pracy, PIT od pracodawcy za 2016 rok). Jeżeli w trakcie pobierania świadczenia nastąpi uzyskanie nowego dochodu, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić organ wypłacający (w przypadku zwiększenia dochodu ponad próg dochodowy, świadczenie nie będzie przysługiwać na pierwsze lub jedyne dziecko). Dochody niepodlegające opodatkowaniu, osiągnięte w roku bazowym należy dokumentować na stosownym oświadczeniu, stanowiącym załącznik do wniosku.

Świadczenie wychowawcze, tak jak zasiłek rodzinny, podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W przypadku wyjazdu osoby ubiegającej się lub pobierającej  świadczenie wychowawcze lub członka jej rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić organ wypłacający świadczenia i złożyć stosowne oświadczenie.

Szczegółowe informacje na temat „Programu Rodzina 500 +” są udzielane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie, pokój nr 8 oraz 31, gdzie również można pobrać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Telefoniczne informacje udzielane są pod numerem 17 225 33 51, 17 225 67 74 oraz 17 225 80 49.

Do pobrania:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (pobierz)
Załączniki do wniosku (pobierz)

UG Łańcut
 
Mapa Gminy Sołectwo Kraczkowa Sołectwo Cierpisz Sołectwo Handzlówka Sołectwo Albigowa Sołectwo Wysoka Sołectwo Sonina Sołectwo Głuchów Sołectwo Kosina Sołectwo Rogóżno
Mapa Gminy Sołectwo Kraczkowa Sołectwo Cierpisz Sołectwo Handzlówka Sołectwo Albigowa Sołectwo Wysoka Sołectwo Sonina Sołectwo Głuchów Sołectwo Kosina Sołectwo Rogóżno
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij