Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut

Gmina Łańcut

ul. A. Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut
NIP 815 16 32 222
Tel.: 17 225 22 64
fax.: 17 225 65 36

 

Godziny pracy urzędu

poniedziałek      7:00-16:30
wtorek - piątek 7:00-15:00

Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Strona główna

Aktualności

 
2016-08-01

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Pisma w związku z obowiązującą od 16 lipca 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.
 
2017-06-22

XXXI Sesja Rady Gminy Łańcut

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXXI Sesję Rady Gminy Łańcut, która odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 r. o godz. 9:00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut
 
2017-06-20

Obwieszczenie GKI.7211.24.2015

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Łańcuta dot."Budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Szklary w miejscowości Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania Budowa DW 877 - łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94" w dniu 9.06.2017 r
 
2017-06-19

Obwieszczenie WOOŚ.4200.4.2017.JG.14

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary w m. Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" w ramach zadania pn.: "Budowa DW 877 - łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94"
 
2017-06-09

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. ze zm.) w związku - art. 80 ust. 3 i art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2016.1131 t.j. ze zm.)
 
2017-06-06

Ogłoszenie Wójta Gminy Łańcut

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2013 terenu położonego w Głuchowie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łańcut uchwały Nr XXVIII/242/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2013 terenu położonego w Głuchowie.
 
2017-06-06

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2013 terenu położonego w Głuchowie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łańcut uchwały Nr XXVIII/242/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2013 terenu położonego w Głuchowie.
 
2017-06-05

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podkarpacki Oddział Regionalny ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu "Modernizacja Gospodarstw Rolnych" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
2017-05-22

Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj do śmieci jedzenia

Samorząd Województwa Podkarpackiego, Caritas Diecezji Przemyskiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także Bank Żywności, przy współpracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego podjęli inicjatywę mającą na celu zmniejszenia ilości odpadów spożywczych znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych.
 
2017-05-22

Zajęcia hipoterapii w Albigowej

Uczniowski Klub Jeździecki "PROMYK" z siedzibą w Albigowej k/Łańcuta pozyskał dofinansowanie na realizację projektu pt. "KOŃ – wszechstronny rehabilitant ciała i ducha. Edycja III", który będzie realizowany w terminie od 01.05.2017 do 31.03.2018 r. W ramach projektu odbędą się bezpłatne zajęcia hipoterapii dla dzieci i młodzieży z terenu województwa: podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.
 
2017-05-16

Ogłoszenie dot. szkód spowodowanych przez przymrozki wiosenne

Ogłoszenie dot. szkód spowodowanych przez przymrozki wiosenne
 
2017-05-05

Ponowne wyłożenie II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu II-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
2017-05-04

Krwiodawstwo w Kosinie

3 Akcja Honorowego Krwiodawstwa w Kosinie
 
2017-04-27

Ogłoszenie - wyłożenie studium

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ll-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
2017-04-27

Obwieszczenie - wyłożenie studium

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
[ strona: 1 2 z 2 ] >> koniec
 
Mapa Gminy Sołectwo Kraczkowa Sołectwo Cierpisz Sołectwo Handzlówka Sołectwo Albigowa Sołectwo Wysoka Sołectwo Sonina Sołectwo Głuchów Sołectwo Kosina Sołectwo Rogóżno
Mapa Gminy Sołectwo Kraczkowa Sołectwo Cierpisz Sołectwo Handzlówka Sołectwo Albigowa Sołectwo Wysoka Sołectwo Sonina Sołectwo Głuchów Sołectwo Kosina Sołectwo Rogóżno
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij