Zamknij
Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
 • Gmina Łańcut
 • Gmina Łańcut
 • Gmina Łańcut
 • Gmina Łańcut
 • Gmina Łańcut
 • Gmina Łańcut

Gmina Łańcut

ul. A. Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut
NIP 815 16 32 222
Tel.: 17 225 22 64
fax.: 17 225 65 36

 

Godziny pracy urzędu

poniedziałek      7:00-16:30
wtorek - piątek 7:00-15:00

Znajdujesz się w: Strona główna / REWITALIZACJA

Strona główna

REWITALIZACJA

 

13.12.2016 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Zapraszam do zapoznania się z umieszczoną poniżej prezentacją zawierającą:

1. Informacje nt. założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016-2022, w tym

a) Prezentację obszarów wyznaczonych do rewitalizacji

b) Wyniki badań ankietowych

2. Wizję i cele strategiczne dla obszarów wyznaczonych do rewitalizacji

3. Zadania inwestycyjne i społeczne zgłoszone do umieszczenia w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Łańcut 

Prezentacja.odt

 

Wójt Gminy Łańcut zaprasza do zgłaszania członków do Zespołu ds. wdrażania LPR

Zgłoszenia kandydatów na członków do Zespołu ds. wdrażania LPRnależy przedkładać na przygotowanych dla Państwa formularzach do dnia 2 grudnia br. do godz. 15.00 osobiście w Urzędzie Gminy Łańcut, pok. Nr 29 lub pocztą tradycyjną lub na adres poczty elektronicznej: a.szpytma@gminalancut.pl.

Zespół ds. wdrażania LPR stanowił będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Pełnił będzie funkcję opiniodawczo - doradczą Wójta Gminy Łańcut, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016-2022 oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji.

Zespół reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze, naukowe, mieszkańców gminy Łańcut, organizacje pozarządowe oraz inne grupy.

 

Formularz zgłoszeniowy_zespółLPR(os.fizyczna)

Formularz zgłoszeniowy_zespółLPR(os.prawna)

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

Kolejnym etapem prac zmierzających do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut jest przygotowanie dokumentu obrazującego podejmowane inicjatywy inwestycyjne jak też społeczne w celu prowadzenia procesu przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych w naszej Gminie.

Zachęcam Państwa do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych. Proszę zwrócić szczególną uwagę, iż wnioski społeczne i inwestycyjne powinny być ze sobą spójne i służyć wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego obszarów wskazanych do rewitalizacjiKażdy wniosek inwestycyjny musi znajdować uzasadnienie w powiązanym z nim wniosku społecznym.

Po zaakceptowaniu projektu przez Zespół ds. wdrażania LPR-u oraz po przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one wpisane do LPR-u, w celu zwiększenia ich szansy na pozyskanie dofinansowania w nowym okresie programowania UE na lata 2014-2020. 

Do projektów rewitalizacyjnych zakwalifikowane zostaną przedsięwzięcia o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym realizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

 

Przykładowe typy projektów inwestycyjnych to:

 • przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont budynków użyteczności publicznej,
 • przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont obszaru przestrzeni publicznej,
 • roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej,
 • budowa, przebudowa, rozbudowa infrastruktury drogowej,
 • budowa, przebudowa, rozbudowa, podstawowej infrastruktury komunalnej,
 • przebudowa części wspólnych budynków mieszkalnych,
 • przebudowa i zakup systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego,
 • realizacja zakupu sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, jaka będzie pełniona przez budynek/przestrzeń publiczną.

 

Natomiast przykładowe typy projektów społecznych to działania dotyczące:

 • zapobiegania zjawisku bezrobocia,
 • podniesienia bezpieczeństwa,
 • walki z patologiami społecznymi,
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • rozwoju zasobów ludzkich.

 

Propozycje projektów należy zgłaszać na przygotowanych dla Państwa formularzach do dnia 2 grudnia br. do godz. 15.00 osobiście w Urzędzie Gminy Łańcut, pok. Nr 29 lub pocztą tradycyjną lub na adres poczty elektronicznej: a.szpytma@gminalancut.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wraz z formularzami wniosków oraz dokumentami wskazującymi obszar wyznaczony do rewitalizacji znajdują się na stronie internetowej http://www.gminalancut.pl/ w zakładce REWITALIZACJA

Dodatkowych informacji dot. naboru udziela p. Agnieszka Szpytma tel. (17) 224 60 92.

  

 

                                                                                                                    Wójt Gminy Łańcut

                                                                                                                  Zbigniew Łoza

 

Wniosek o wpisanie zadania do LPR_INWESTYCJNE

Wniosek o wpisanie zadania do LPR__SPOŁECZNE

RAPORT_GMINA_ŁAŃCUT(listopad2016)

OBSZAR_HANDZLÓWKA

OBSZAR_KOSINA

OBSZAR_KRACZKOWA

OBSZAR_WYSOKA

 

 • W związku z kontynuacją prac zmierzających do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016-2022 Wójt Gminy Łańcut bardzo serdecznie zaprasza na II WARSZTATY ws. Lokalnego Programu Rewitalizacji

- zaproszenie_na_ii_warsztaty1.jpg

- zaproszenie_8.11.jpg

 

UG Łańcut
Mapa Gminy Sołectwo Kraczkowa Sołectwo Cierpisz Sołectwo Handzlówka Sołectwo Albigowa Sołectwo Wysoka Sołectwo Sonina Sołectwo Głuchów Sołectwo Kosina Sołectwo Rogóżno
Mapa Gminy Sołectwo Kraczkowa Sołectwo Cierpisz Sołectwo Handzlówka Sołectwo Albigowa Sołectwo Wysoka Sołectwo Sonina Sołectwo Głuchów Sołectwo Kosina Sołectwo Rogóżno
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij