Zamknij
Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut

Gmina Łańcut

ul. A. Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut
NIP 815 16 32 222
Tel.: 17 225 22 64
fax.: 17 225 65 36

 

Godziny pracy urzędu

poniedziałek      7:00-16:30
wtorek - piątek 7:00-15:00

Znajdujesz się w: Strona główna / Kontakt

Strona główna

Kontakt

 

URZĄD GMINY ŁAŃCUT
37-100 Łańcut
ul. Adama Mickiewicza 2 A

województwo podkarpackie, powiat łańcucki

tel. 17 225 22 64, 17 225 22 65
fax: 17 225 65 36

 www.gminalancut.pl
www.bip.gminalancut.pl
e-mail: ug@gminalancut.pl

NIP Gminy Łańcut: 815-16-32-222, Regon Gminy Łańcut: 690581790
Nr konta bankowego: 59124026431111000037781750

 
Urząd czynny w godzinach:

Poniedziałek    700 - 1630 
Wtorek - Piątek    700 - 1500

 

 

Nazwa

Telefon

e-mail

Wójt Gminy Łańcut
mgr inż. Zbigniew Łoza


17 225 66 03

wojt@gminalancut.pl

Z-ca Wójta Gminy
mgr Halina Szpunar

17 225 63 60

zastepca@gminalancut.pl

Sekretarz Gminy
mgr Marek Jucha

17 225 25 24

sekretarz@gminalancut.pl

Skarbnik Gminy
mgr inż. Wiktor Skoczyński

17 225 62 91

skarbnik@gminalancut.pl

Biuro Rady Gminy
 Referat Samorządu i Zarządzania Informacjami
Kierownik Referatu
- mgr inż. Marta Pyda

17 225 62 58

brg@gminalancut.pl

Referat Organizacjny i 
Spraw Społecznych
Kierownik Referatu
- Urszula Leszczyńska
17 225 26 79kadry@gminalancut.pl

Ewidencja ludności, dowody osobiste

17 225 26 79
17 225 65 43

ewidencja@gminalancut.pl 

Referat Infrastruktury Komunalnej
- budownictwo, inwestycje, drogi
PO Kierownika Referatu
- mgr inż. Elżbieta Balawejder

17 225 68 09

jpelc@gminalancut.pl
budownictwo@gminalancut.pl
inwestycje@gminalancut.pl

Referat Inicjatyw Gospodarczych,
Ekologii i Rolnictwa
Kierownik Referatu
- mgr Beata Kochman

17 225 66 57

rolnictwo@gminalancut.pl

Referat Finansowo-Budżetowy
Główny Księgowy
- mgr Dorota Kaszyk

17 225 66 59

dorota_kaszyk@gminalancut.pl
ksiegowosc@gminalancut.pl

Centrum Kultury Gminy Łańcut
Wysoka 49
37-100 Łańcut

17 247 33 42

ckgl@gminalancut.pl

Dyrektor CKGŁ
- mgr Andrzej Łobaza

17-247-33-42

andrzej.lobaza@gminalancut.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
37-100 Łańcut
ul. Mickiewicza 2a

17 225 62 57
17 225 81 90

gopslancut@gminalancut.pl

Kierownik GOPS Łańcut:
- mgr Halina Sieczkowska

17 225 81 91

gopslancut@gminalancut.pl

Centrum Oświaty Gminy Łańcut
37-100 Łańcut
ul. Mickiewicza 2A

17 225 80 49
17 225 69 15

centrumoswiaty@gminalancut.pl

Kierownik COGŁ
- Aleksandra Rosół

17 225 31 17

centrumoswiaty@gminalancut.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych UG Łańcut
Sekretarz Komisji - Stefania Zuba

17 225 66 57

spr.wojskowe@gminalancut.pl

  

WYKAZ TELEFONÓW W URZĘDZIE GMINY I JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH GMINIE ŁAŃCUT

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
W ŁAŃCUCIE, UL. MICKIEWICZA 2A

Lp.

Kondygnacja, nr pokoju

Komórka organizacyjna

Pełny numer telefoniczny

Nr wewnętrzny w systemie Centrex

1

P -5 hol

Biuro informacyjne

225 22 64

103

2

I-16

Sekretariat

225 22 65

104

3

I-15

Sekretarz

225 25 24

107

4

I-15

Skarbnik

225 62 91

108

5

I-14

Sprawy archiwum, OSP, Sport

225 50 80

109

6

I-12

Ewidencja Ludności, Kadry

225 26 79

110

7

I-11

Dowody osobiste

225 65 43

111

8

I-17

Rolnictwo, dział. gosp., zezwolenia na sprzedaż alkoholu, ochrona środowiska

225 46 88
225 65 46

112
113

9

I-20

Kier. RRE, gospodarka gruntami,
sprawy wojskowe

225 66 57

116

10

I-19

Biuro Rady Gminy

225 62 58

114

11

I-19

Przew. Rady Gminy

225 66 41

115

12

II-22

Główny Księgowy

225 66 59

117

13

II-23

Księgowość

225 66 61

118

14

II-25

Inwestycje i gospodarka komunalna

225 67 62

119

15

II-26

Budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne

225 67 94

120

16

II-27

Kierownik RIK, nadzór nad inwestycjami komunalnymi

225 68 09

121

17

II-28

Utrzymanie i remonty dróg, zamówienia publiczne

225 68 57

122

 18                II-29Pozyskiwanie środków 224 60 92280

19

P-3

Podatki

225 68 59
225 69 06

123
125

20

P-4

Kasa

225 69 05

124

21

II-31

Informatyk

225 69 08

126

22

P-9

GOPS - świadczenia z pomocy społecznej

225 62 57

130

23

P-2

GOPS - pracownicy socjalni

225 81 90

131

24

P-1

GOPS - kierownik

225 81 91

132

25

P-6

GOPS - świadczenia socjalne

225 69 14 

143

26

P-8

GOPS- świadczenia socjalne

225 33 51

387

27

Wysoka 49

Kierownik COGŁ, Kadry

225 63 63

28

Wysoka 49

COGŁ - płace i stypendia

225 87 70

-

29

II-27

COGŁ - inwestycje i remonty

225 69 15

154

 

JEDNOSTKI NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT

Lp.

Miejscowość

Komórka organizacyjna

Pełny numer telefoniczny

31

Albigowa

Ośrodek Kultury

226 71 27 ISDN

32

Albigowa

Biblioteka

225 01 24

33

Albigowa

Przedszkole Publiczne

226 71 13

34

Albigowa

Szkoła Podstawowa

226 75 86

35

Albigowa

Szkoła Podstawowa

226 71 91

36

Albigowa

Gimnazjum Publiczne

226 75 44

37

Albigowa

Biuro sołtysa

226 71 85

38

Albigowa

OSP

226 75 87

39

Albigowa

OSP HONIE

226 75 88

40

Cierpisz

Osrodek Kultury

226 65 76

41

Cierpisz

Biblioteka

226 67 04

42

Cierpisz

Przedszkole Publiczne

247 12 25

43

Cierpisz

Szkoła Podstawowa

226 60 23

44

Cierpisz

OSP

247 12 27

45

Cierpisz

Biuro sołtysa

247 12 26

46

Głuchów

Ośrodek Kultury

225 83 58

47

Głuchów

Biblioteka

225 38 52

48

Głuchów

Biuro sołtysa

225 21 80

49

Głuchów

Przedszkole Publiczne

225 31 44

50

Głuchów

Szkoła Podstawowa

224 12 31

51

Głuchów

OSP

225 54 77

52

Handzlówka

Ośrodek Kultury

247 29 91

53

Handzlówka

Biblioteka

247 29 98

54

Handzlówka

Przedszkole Publiczne

226 42 17

55

Handzlówka

Szkoła Podstawowa

226 00 65

56

Handzlówka

OSP

247 29 99

57

Handzlówka

Biuro Sołtysa

226 41 15

58

Kosina

Ośrodek Kultury

224 65 56

59

Kosina

Biblioteka

224 61 67

60

Kosina

Przedszkole Publiczne

224 61 12

61

Kosina

Szkoła Podstawowa

224 60 41

62

Kosina

Gimnazjum

225 05 05

63

Kosina

Szkoła Podstawowa

224 61 20

64

Kosina

Biuro sołtysa

224 61 14

65

Kosina

OSP

224 65 11

66

Kosina

LKS "Dąb"

224 60 92

67

Kosina

Przepompownia

226 32 41

68

Kraczkowa

Ośrodek Kultury

226 65 79

69

Kraczkowa

Biblioteka

226 65 79

70

Kraczkowa

Przedszkole Publiczne

226 65 92

71

Kraczkowa

Szkoła Podstawowa

226 64 92

72

Kraczkowa

Szkoła Podstawowa

226 60 26

73

Kraczkowa

Gimnazjum Publiczne

226 68 22

74

Kraczkowa

Biuro sołtysa

226 60 22

75

Kraczkowa

OSP

226 61 28

76

Rogóżno

Ośrodek Kultury

226 32 69

77

Rogóżno

Biblioteka

247 17 03

78

Rogóżno

Przedszkole Publiczne

225 05 31

79

Rogóżno

Szkoła Podstawowa

225 05 30

80

Rogóżno

Biuro Sołtysa

226 32 81

81

Rogóżno

OSP

247 22 89

82

Rogóżno

LKS

247 22 90

83

Sonina

Ośrodek Kultury

224 18 29

84

Sonina

Biblioteka

224 18 12

85

Sonina

Przedszkole Publiczne

224 15 95

86

Sonina

Szkoła Podstawowa

224 18 18

87

Sonina

Szkoła Podstawowa

224 15 21

88

Sonina

Biuro sołtysa

224 15 22

89

Sonina

Zakł.Gosp.Komunalnej

224 15 92

90

Sonina

LKS SAWA

224 15 26

91

Sonina

OSP

224 18 54

92 Wysoka Centrum Kultury
GminyŁańcut
17 247 33 42

93

Wysoka

Ośrodek Kultury

225 41 55

94

Wysoka

Biblioteka

225 71 70 ISDN

95

Wysoka

Przedszkole Publiczne

225 43 45

96

Wysoka

Szkoła Podstawowa

225 29 58 ISDN

97

Wysoka

Szkoła Podstawowa

247 32 99

98

Wysoka

Gimnazjum Publiczne

225 59 04

99

Wysoka

OSP

247 33 00

100

Wysoka

Biuro sołtysa

225 31 06

 

 

UG Łańcut
Mapa Gminy Sołectwo Kraczkowa Sołectwo Cierpisz Sołectwo Handzlówka Sołectwo Albigowa Sołectwo Wysoka Sołectwo Sonina Sołectwo Głuchów Sołectwo Kosina Sołectwo Rogóżno
Mapa Gminy Sołectwo Kraczkowa Sołectwo Cierpisz Sołectwo Handzlówka Sołectwo Albigowa Sołectwo Wysoka Sołectwo Sonina Sołectwo Głuchów Sołectwo Kosina Sołectwo Rogóżno
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij