Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
INFO 24:
Wiadomości z Polski i Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda     |     
Język Polski   Język Angielski   Język Niemiecki
Znajdujesz się w: Start / URZĄD GMINY / Kontakt

Gmina Łańcut
ul. Adama Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut
Tel.: 17 225 22 64
E-mail: ug@gminalancut.pl
 - obwieszczenie_wojta_30_12_2010.jpg więcej

ZS Wysoka
Sołtys
Zarządzanie kryzysowe
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Centrum Kultury Gminy Łańcut
Amatorska Liga Siatkówki
Lokalna Grupa Działania ZIEMIA ŁAŃCUCKA
Agrohurt
Podkarpacki Portal Pracy
PolskaNiezwykla.pl
e-podroznik
Łańcut GADA
Gdzie jest burza

Kontakt

 

URZĄD GMINY ŁAŃCUT
37-100 Łańcut
ul. Adama Mickiewicza 2a

województwo podkarpackie, powiat łańcucki

tel. 17 225-22-64, 225-22-65
fax: 17 225-65-36

 www.gminalancut.pl
www.bip.zetorzeszow.pl/uglancut
ugdomena_gminalancut

NIP Gminy Łańcut: 815-16-32-222, Regon Gminy Łańcut: 690581790
Nr konta bankowego: 59124026431111000037781750

 
Urząd czynny w godzinach:
Poniedziałek    700 - 1630 
Wtorek - Piątek    700 - 1500

 

 

Nazwa

Telefon

e-mail

Wójt Gminy Łańcut
mgr inż. Zbigniew Łoza


17-225-66-03

wojtdomena_gminalancut

Z-ca Wójta Gminy
mgr Halina Szpunar

17-225-63-60

zastepcadomena_gminalancut

Sekretarz Gminy
mgr Marek Jucha

17-225-25-24

sekretarzdomena_gminalancut

Skarbnik Gminy
mgr inż. Wiktor Skoczyński

17-225-62-91

skarbnikdomena_gminalancut

Biuro Rady Gminy
 Referat Samorządu i Zarządzania Informacjami
Kierownik Referatu
- mgr inż. Marta Pyda

17-225-62-58

brgdomena_gminalancut

Referat Organizacjny i 
Spraw Społecznych
Kierownik Referatu
- Urszula Leszczyńska
17-225-26-79kadrydomena_gminalancut

Ewidencja ludności, dowody osobiste

17-225-26-79,
17-225-65-43

 

Referat Infrastruktury Komunalnej
- budownictwo, inwestycje, drogi
Kierownik Referatu
- mgr inż. Józef Pelc

17-225-68-09

jpelcdomena_gminalancut
budownictwodomena_gminalancut
inwestycjedomena_gminalancut

Referat Inicjatyw Gospodarczych,
Ekologii i Rolnictwa
Kierownik Referatu
- mgr Beata Kochman

17-225-66-57

rolnictwodomena_gminalancut

Referat Finansowo-Budżetowy
Główny Księgowy
- mgr Dorota Kaszyk

17-225-66-59

dorota_kaszykdomena_gminalancut
ksiegowoscdomena_gminalancut

Centrum Kultury Gminy Łańcut
Wysoka 49
37-100 Łańcut

17-247-33-42

andrzej.lobazadomena_gminalancut

Dyrektor CKGŁ
- mgr Andrzej Łobaza

17-247-33-42

ckgldomena_gminalancut

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
37-100 Łańcut
ul. Mickiewicza 2a

17-225-62-57
17-225-81-90

gopsdomena_gminalancut

Kierownik GOPS Łańcut:
- mgr Halina Sieczkowska

17-225-81-91

gopsdomena_gminalancut

Centrum Oświaty Gminy Łańcut
37-100 Łańcut
ul. Mickiewicza 2a

17-225-87-70
17-225-69-15

centrumoswiatydomena_gminalancut
zafosip.buddomena_gminalancut

Kierownik COGŁ
- Aleksandra Rosół

17-225-63-63

centrumoswiatydomena_gminalancut

Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych UG Łańcut
Sekretarz Komisji - Stefania Zuba

17-225-66-57

spr.wojskowe@gminalancut.pl

 

Telefony: Centrex w Gminie Łańcut 

Od lipca 2003 r. w Urzędzie Gminy Łańcut i jednostkach podległych Gminie Łańcut (szkoły, przedszkola, OSP, sołtysi) uruchomiony został system Centrex. Usługi i połączenia realizowane wewnątrz sieci są bezpłatne, za połączenia wychodzące i usługi dodatkowe, świadczone poza wydzieloną siecią, pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującą Krajową Taryfą Telekomunikacyjną.
Zaznaczyć należy, że dotychczas istniejące numery telefonów nie ulegają zmianie.

WYKAZ TELEFONÓW W URZĘDZIE GMINY I JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH GMINIE ŁAŃCUT, WŁĄCZONYCH W SYSTEM CENTREX

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
W ŁAŃCUCIE, UL. MICKIEWICZA 2a

Lp.

Kondygnacja, nr pokoju

Komórka organizacyjna

Pełny numer telefoniczny

Nr wewnętrzny w systemie Centrex

1

P -5 hol

Biuro informacyjne

225 22 64

103

2

I-16

Sekretariat

225 22 65

104

3

I-15

Sekretarz

225 25 24

107

4

I-15

Skarbnik

225 62 91

108

5

I-14

Sprawy archiwum, OSP, Sport

225 50 80

109

6

I-12

Ewidencja Ludności, Kadry

225 26 79

110

7

I-11

Dowody osobiste

225 65 43

111

8

I-17

Rolnictwo, dział. gosp., zezwolenia na sprzedaż alkoholu, ochrona środowiska

225 46 88
225 65 46

112
113

9

I-20

Kier. RRE, gospodarka gruntami,
sprawy wojskowe

225 66 57

116

10

I-19

Biuro Rady Gminy

225 62 58

114

11

I-19

Przew. Rady Gminy

225 66 41

115

12

II-22

Główny Księgowy

225 66 59

117

13

II-23

Księgowość

225 66 61

118

14

II-25

Inwestycje i gospodarka komunalna

225 67 62

119

15

II-26

Budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne

225 67 94

120

16

II-27

Kierownik RIK, nadzór nad inwestycjami komunalnymi

225 68 09

121

17

II-28

Utrzymanie i remonty dróg, zamówienia publiczne

225 68 57

122

 18                II-29Pozyskiwanie środków 224 60 92280

19

P-3

Podatki

225 68 59
225 69 06

123
125

20

P-4

Kasa

225 69 05

124

21

II-31

Informatyk

225 69 08

126

22

P-9

GOPS - świadczenia z pomocy społecznej

225 62 57

130

23

P-2

GOPS - pracownicy socjalni

225 81 90

131

24

P-1

GOPS - kierownik

225 81 91

132

25

P-6

GOPS - świadczenia socjalne

225 69 14 

143

26

P-8

GOPS- świadczenia socjalne

225 33 51

387

30

II-31

ZAFOSiP - inwestycje i remonty

225 69 15

154

Telefony nie włączone w system:
Sekretariat Wójta Gminy- 225 31 47 -
Urząd Gminy - fax 225 65 36
Referat Infrastruktury Komunalnej 225 29 69

 

JEDNOSTKI NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT

Lp.

Miejscowość

Komórka organizacyjna

Pełny numer telefoniczny

Nr wewnętrzny w systemie Centrex

31

Albigowa

Ośrodek Kultury

226 71 27 ISDN

201

32

Albigowa

Biblioteka

225 01 24

203

33

Albigowa

Przedszkole Publiczne

226 71 13

204

34

Albigowa

Szkoła Podstawowa

226 75 86

205

35

Albigowa

Szkoła Podstawowa

226 71 91

206

36

Albigowa

Gimnazjum Publiczne

226 75 44

207

37

Albigowa

Biuro sołtysa

226 71 85

208

38

Albigowa

OSP

226 75 87

209

39

Albigowa

OSP HONIE

226 75 88

210

40

Cierpisz

Osrodek Kultury

226 65 76

220

41

Cierpisz

Biblioteka

226 67 04

222

42

Cierpisz

Przedszkole Publiczne

247 12 25

224

43

Cierpisz

Szkoła Podstawowa

226 60 23

227

44

Cierpisz

OSP

247 12 27

225

45

Cierpisz

Biuro sołtysa

247 12 26

226

46

Głuchów

Ośrodek Kultury

225 83 58

230

47

Głuchów

Biblioteka

225 38 52

232

48

Głuchów

Biuro sołtysa

225 21 80

233

49

Głuchów

Przedszkole Publiczne

225 31 44

234

50

Głuchów

Szkoła Podstawowa

224 12 31

235

51

Głuchów

OSP

225 54 77

237

52

Handzlówka

Ośrodek Kultury

247 29 91

250

53

Handzlówka,

Biblioteka

247 29 98

252

54

Handzlówka

Przedszkole Publiczne

226 42 17

253

55

Handzlówka

Szkoła Podstawowa

226 00 65

254

56

Handzlówka

OSP

247 29 99

256

57

Handzlówka

Biuro Sołtysa

226 41 15

257

58

Kosina

Ośrodek Kultury

224 65 56

270

59

Kosina

Biblioteka

224 61 67

272

60

Kosina,

Przedszkole Publiczne

224 61 12

274

61

Kosina

Szkoła Podstawowa

224 60 41

275

62

Kosina

Gimnazjum

225 05 05

277

63

Kosina

Szkoła Podstawowa

224 61 20

276

64

Kosina

Biuro sołtysa

224 61 14

278

65

Kosina

OSP

224 65 11

279

66

Kosina

LKS "Dąb"

224 60 92

280

67

Kosina

Przepompownia

226 32 41

281

68

Kraczkowa

Ośrodek Kultury

226 65 79

301

69

Kraczkowa

Biblioteka

226 65 79

303

70

Kraczkowa

Przedszkole Publiczne

226 65 92

304

71

Kraczkowa

Szkoła Podstawowa

226 64 92

305

72

Kraczkowa

Szkoła Podstawowa

226 60 26

306

73

Kraczkowa

Gimnazjum Publiczne

226 68 22

308

74

Kraczkowa

Biuro sołtysa

226 60 22

309

75

Kraczkowa

OSP

226 61 28

310

76

Rogóżno

Ośrodek Kultury

226 32 69

320

77

Rogóżno

Biblioteka

247 17 03

322

78

Rogóżno

Przedszkole Publiczne

225 05 31

324

79

Rogóżno

Szkoła Podstawowa

225 05 30

325

80

Rogóżno

Biuro Sołtysa

226 32 81

327

81

Rogóżno

OSP

247 22 89

328

82

Rogóżno

LKS

247 22 90

329

83

Sonina

Ośrodek Kultury

224 18 29

340

84

Sonina

Biblioteka

224 18 12

342

85

Sonina

Przedszkole Publiczne

224 15 95

343

86

Sonina

Szkoła Podstawowa

224 18 18

344

87

Sonina

Szkoła Podstawowa

224 15 21

345

88

Sonina

Biuro sołtysa

224 15 22

347

89

Sonina

Zakł.Gosp.Komunalnej

224 15 92

348

90

Sonina

LKS SAWA

224 15 26

349

91

Sonina

OSP

224 18 54

350

  92 Wysoka      Centrum Kultury Gminy
                Łańcut
         172473342140

93

Wysoka

Ośrodek Kultury

225 41 55

360

94

Wysoka

Biblioteka

225 71 70 ISDN

362

95

Wysoka

Przedszkole Publiczne

225 43 45

363

96

Wysoka

Szkoła Podstawowa

225 29 58 ISDN

364

97

Wysoka

Szkoła Podstawowa

247 32 99

366

98

Wysoka

Gimnazjum Publiczne

225 59 04

367

99

Wysoka

OSP

247 33 00

368

100

Wysoka

Biuro sołtysa

225 31 06

369

 

 

UG Łańcut
Facebook
Położenie Gminy Łańcut
Biuletyn Informacji Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
pseap
e-mapa
Wybory prezydenckie
Gmina Łańcut w obiektywie
Głos Gminy Łańcut
Album Gminy Łańcut
28 kwietnia 2017
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
imieniny
Bogny, Walerii, Witalisa
Pytanie do wójta
Foto galeria
Mapa dojazdu
Baza firm
Forum gminne
Zwierzęta bezdomne
PIORIN komunikaty
Jesteś 597508
osobą która odwiedza ten portal.
   Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x