ZAWIADOMIENIE

              

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2023, poz. 40 z późn.zm.) oraz Statutu Sołectwa

Z W O Ł U J Ę

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

we wsi  ROGÓŻNO, które odbędzie się w Ośrodku Kultury w Rogóżnie dnia 24 września 2023 r. (NIEDZIELA) o godz. 11:45

 

PORZĄDEK  ZEBRANIA

 

  • Otwarcie Zebrania.
  • Zmiana przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na 2023 rok.
  • Podział Funduszu Sołeckiego na 2024 rok.
  • Sprawy różne i wolne wnioski.
  • Zakończenie zebrania.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców wsi
o liczny udział w zebraniu wiejskim
.

 

SOŁTYS WSI ROGÓŻNO