Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łańcucie

Łańcut, 17 lipca 2023 r.

OW-I.5533.61.2023

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie ostrzega przed zjawiskiem, jakie może wystąpić na terenie powiatu łańcuckiego:

Zjawisko: Gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 12:00 dnia 17.07.2023 do godz. 22:00 dnia 17.07.2023r.

Zlewnia: zlewnia Wisłoka

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu (punktowo także burzowych), spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60 %

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu w tym także o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie. 

Czas wydania: godz. 0746 dnia 17.07.2023 r.

Ostrzeżenie opracowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie i wydane dla powiatu łańcuckiego. Proszę
o rozpowszechnienie ostrzeżenia wśród miejscowej ludności.

Powiatowe Centrum Zarządzania

Kryzysowego w Łańcucie

Edyta Urban