Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, Tel. 17 249 92 08

 

logo opsgl

 

PROJEKT SOCJALNY „CZAS DLA SENIORA – SAM NIE ZNACZY SAMOTNY” SKIEROWANY DO OSÓB SAMOTNYCH powyżej 65 roku życia

 

Charakterystyka:

Samotność seniorów to niezwykle częsty problem i nie dotyczy jedynie osób, które nie posiadają bliskich. To jedna z najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Skutki długotrwałej samotności osób starszych są różne, nie wpływają jedynie na samopoczucie, ale także na kondycję. Samotność  wywołuje gniew, smutek, depresję, bezwartościowość, uczucie pustki i pesymizm. Samotni ludzie często czują, że są nielubiani, brakuje im empatii wobec innych. Wpływ na samotność ma najczęściej samotne mieszkanie, a także brak zainteresowania ze strony rodziny, brak rozmów oraz kontaktów towarzyskich. Bliscy osoby starszej nie poświęcają jej wystarczającej ilości czasu oraz uwagi. Samotna starość to obawa wielu osób, które boją się, że nikt im nie pomoże, gdy będą tego potrzebowały.

Często samotność nie jest wyborem samego seniora, a wpływ na nią miała śmierć współmałżonka oraz obojętność rodziny. Człowiek jest istotą stadną, nie ulega to najmniejszej wątpliwości. Co więcej więzi z drugim człowiekiem są nam konieczne do zachowania zdrowia umysłowego. Najlepszym sposobem na samotność seniorów jest pamięć o tych osobach, częste odwiedziny oraz rozmowy. Jesteśmy na równi odpowiedzialni za siebie jak i za tych wokół nas, szczególnie tych najsłabszych.  

Pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut wykorzystując własne zasoby zawodowe, społeczne i osobiste, wychodząc naprzeciw oczekiwaniu seniorów, będą realizatorami projektu socjalnego „Czas dla seniora – sam nie znaczy samotny”.

Adresaci projektu:

Projekt adresowany jest bezpośrednio do samotnych mieszkańców sołectw Gminy Łańcut, powyżej 65 roku życia. Projekt realizowany będzie w miejscowościach: Kraczkowa, Cierpisz, Albigowa, Handzlówka, Wysoka, Sonina, Głuchów, Kosina, Rogóżno.

Cel główny:

Projekt socjalny „CZAS DLA SENIORA – SAM NIE ZNACZY SAMOTNY”. Ma na celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa Seniorów poprzez wsparcie ze strony pracownika socjalnego.

 

Cele szczegółowe:

 • Poprawa stanu emocjonalnego seniorów.
 • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
 • Wzmacnianie relacji oraz więzi międzyludzkich.
 • Przeciwdziałanie izolacji społecznej.
 • Odbudowa zaufania wobec innej osoby.
 • Wzmacnianie i rozbudowa społecznej wspólnoty.

 

Miejsce projektu:

Projekt zostanie zrealizowany w dziewięciu sołectwach Gminy Łańcut: Kraczkowa, Cierpisz, Albigowa, Handzlówka, Wysoka, Sonina, Głuchów, Kosina, Rogóżno. Spotkania odbywać będą się w domach Seniorów, zgłaszających potrzebę spotkania się.

 

Oczekiwane efekty:

 • Wzrost poczucia własnej wartości.
 • Poprawa samopoczucia.
 • Nabycie umiejętności spędzania czasu z inną osobą.
 • Nawiązanie nowych znajomości, oraz poprawa kontaktów międzyludzkich.

 

Działania

Pracownik socjalny inicjuje kontakty z osobami starszymi. Aktywizuje starsze pokolenie, organizuje czas wolny, doradza. Jest pośrednikiem i organizatorem aktywności i życia codziennego. 

 • Poradnictwo specjalistyczne - rozmowy z pracownikiem socjalnym.
 • Profilaktyka wykluczenia społecznego z wykorzystaniem terapeutycznej gry planszowej adresowanej do osób starszych „otwarcie być ze sobą”.

 

Realizacja projektu;

Projekt socjalny zostanie zrealizowany w okresie jesienno-zimowym od 01.09.2023 r. do 29.12.2023 r. w godzinach pracy tutejszego Ośrodka od 7.00-15.00.

 

Realizator projektu:

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut, Wysoka 49, 37-100 Łańcut.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

pracownik socjalny Anna Baran tel. 17 249 92 08

 

senior patrzący w okno

„Samotność jest jak ogród, w którym dusza usycha, a kwiaty przestają pachnieć.”- William Shakespeare