Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sonina

Link do dyskusji: https://teams.live.com/meet/9483319789813?p=FrNdkBqdjC2Vd9Lm

Treść obwieszczenia RZP.6721.1.2022 (pobierz)