ZAWIADOMIENIE            

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) oraz Statutu Sołectwa

Z W O Ł U J Ę

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

we wsi  SONINA, które odbędzie się w Ośrodku Kultury w Soninie dnia 17 września 2023 r. (NIEDZIELA) o godz. 12.15

 

PORZĄDEK  ZEBRANIA

 

  • Otwarcie Zebrania.
  • Podział Funduszu Sołeckiego na 2024 rok.
  • Sprawy różne i wolne wnioski.
  • Zakończenie zebrania.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców wsi o liczny udział w zebraniu wiejskim.

 

SOŁTYS WSI SONINA

Zebranie Wiejskie Sonina 09.2023 1