www.czarnikraczkowa.pl

HISTORIA KLUBU

        Początki zorganizowanego ruchu sportowego na wsi były bardzo trudne. Zaczynano praktycznie od zera. Bark tradyscji i wzorów organizacyjnych, brak urządzeń i sprzętu, instruktorów i działaczy, a także wiele innych przeszkód stawianych przez dorosłych, którzy nie zawsze dostrzegali potrzebę ruchu sportowego dla młodych – to olbrzymi zestaw przeciwności, którym trzeba było stawić czoła. O sporcie zaczęto myśleć w roku 1950 roku. Odgłosy sukcesów wiejskich sportowców, jakie docierały za pomocą radia czyli tzw. “kołchoźników" mobilizowały młodych kraczkowian do uprawiania sportu. Wtedy to z inicjatywy i pod kierownictwem etatowych Rad Powiatowych i Powiatowych Zwiazków “Samopomocy Chłopskiej" powstały Ludowe Zespoły Sportowe. Sprzęt sportowy kierowano na wieś tam, gdzie tylko byli chętni młodzi ludzie do uprawiania sportu, bez względy na to, czy działał tam już LZS czy też nie. 
        Tak też było w Kraczkowej. W tym czasie głównym propagatorem sportu stawała się młodzież ucząca się w szkołach średnich w Łańcucie i Rzeszowie. Inspiratorem założenia w Kraczkowej Ludowego Zespołu Sportowego był Edward Nawojski, etatowy pracownik Rady Powiatowej LZS w Łańcucie. On to, widząc na wiosnę 1950 r. grupkę młodych chłopców, z zapałem budujących skocznię w dal, obok Domu Ludowego, zaproponował im założenie Koła LZS. Jeszcze tej wiosny zwołano zebranie i podjęto decyzję o założeniu Koła LZS “Kraczkowianka". Pierwszym przewodniczącym został Konstanty Kisała. Wiodącą rolę w organizowaniu zajeć sportowych sprawowali tacy sportowcy i działacze jak: Jan Grzywa, Lesław Cyma, Konstanty Kisała, Mieczysław Kołodziej, Kazimierz Baran, Edward Skomra, Aniela Kunysz, Tadeusz Peszko, Henryk Kisała, Stanisław Skomra i inni.

        Czynione usilnie starania, u władz wiejskich i powiatowych, o uzyskanie stałego terenu pod boisko piłkarskie, nie przynosiły spodziewanego rezultatu. W tym czasie gospodarzom – rolnikom drogi był każdy kawałek ziemi, prawie jedyne źródło utrzymania rodzin.

        Za pierwszą dotację otrzymana z Banku Spółdzielczego w Łańcucie w wysokości 800 zł zakupiono czerwone koszulki. Były to wakacje 1955 r. W atmosferze wielkich emochi, na Błoniach, ustawiono prowizoryczne bramki i oznakowano boisko.10 lipca rozegrano pierwszy historyczny towarzyski mecz z Krzemienicą. W ciagu kilku tygodni rozegrano w sumie 4 mecze piłkarskie z drużyną Krzemienicy, uzyskując wyniki: 2:1, 3:2, 2:1 i 2:5.

        Ze względy na brak własnego boiska, działalność sportowa “Kraczkowianki" była ograniczona. W roku 1962 powstał Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, który miał się zająć wyszukaniem terenu pod boisko. Dyrektor szkoły dysponował funduszami na ten cel, ale tereny nadal nie było.

          W Kraczkowej kolejna amatorska drużyna piłki nożnej (nie występująca w systematycznych rozgrywkach) powstała w 1970 roku. Występowała w okazjonalnych turniejach powiatowych i wojewódzkich. Grali w niej między innymi: Adam Szpylma, Tadeusz Międlar, Henryk Szpyrka, Andrzej Kaszowski, Jan Szpylma, Antoni Magoń, Zdzisław Olech, Antoni Trojnar, Stanisław Bartman, Kazimierz Magoń, Bogdan Kisała, Ryszard Peszko, Marian Możdzeń, Tadeusz Rędziniak, Adam Peszko, Jan Międlar. Główną przeszkodą, która uniemożliwiała udział drużyny w Kraczkowej w systematycznych rozgrywkach był brak boiska do piłki nożnej.


Drużyna piłkarska LZS Kraczkowa w 1970 roku, przed towarzyskim meczem z “Jaworem" Krzemienia. Stoją od lewej: Adam Szpylma, Tadeusz Międlar, Henryk Szpyrka, Andrzej Kaszowski, Jan Szpylma, Antoni Magoń, kierownik drużyny Józef Możdzeń. W dolnym rzędzie: Zdzisław Olech, Antoni Trojnar, Stanisław Bartman, Kazimierz Magoń, Bogdan Kisała.

          Nadszedł wreszcie 1972 rok. W parafii pojawił się ksiądz Władysław Drewniak. To on zachęcał młodzież do uprawiania sportu. Był sympatykiem sportu i piłki nożnej. Zaczął organizować rozgrywki piłkarskie na łące. Później uzyskał zgodę proboszcza ks. Stanisława Soszyńskiego, na urządzenie boiska, na gruncie plebańskim przylegającym do cmentarza. Do wyrównania terenu ks., Soszyński sam postarał się o spychacz. Ustawiono bramki. Zaczęto rozgrywać mecze mecze piłkarskie z udziałem księdza, w prawdziwej sportowej atmosferze.

          Po odejściu ks. Drewniaka, przycmentarne boisko piłkarskie służyło jeszcze kraczkowskim sportowcom przez 21 lat. W tym czasie wyłoniła się grupa piłkarzy, którzy z powodzeniem rozgrywali mecze towarzyskie i turniejowe, organizowane na szczeblu gminy.
Od początku drugiej połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia drużyna piłkarska z Kraczkowej regularnie uczestniczyła i to z powodzeniem, we wszystkich turniejach piłkarskich. Drużyna ta została założona przez Stanisława Bartmana. Funkcję prezesa pełnił Kazimierz Bem.

          Od roku 1987 kraczkowskich działaczy i zawodników zaczęła nurtować myśl stworzenia i zgłoszenia się do rozgrywek drużyny piłkarskiej z prawdziwego zdarzenia, grającej i trenującej systematycznie, pod okiem trenera. Usilnie starano się o zdobycie terenu pod boisko, ale ciągle bez powodzenia. Tymczasem Stanisław Bartman przygotowywał już do rozgrywek drużynę piłkarską, korzystając z boisk Stali Łańcut i Jaworu Krzemienica. Drużyna w 1988 roku wygrała w Kolbuszowej turniej organizowany przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS-ów.

         18 sierpnia 1991 roku drużyna piłkarska z Kraczkowej wreszcie inaugurowała rozgrywki w klasie “B". W tej już ligowej drużynie na boisko wybiegali: Aleksander Chwajta, Tadeusz Skomra, Zdzisław Sudoł, Paweł Hejnosz, Jerzy Szydełko, Jacek Puchalski, Stanisław Bartman, Kornel Skomra, Jacek Hejnosz, Mirosław Hejnosz, Kazimierz Magoń, Dariusz Bartkiewicz, Krzysztof Bartkiewicz. Ludowy Zespół Sportowy w tym też roku przekształcił się w Ludowy Klub Sportowy w Kraczkowej i przyjął nazwę “Czarni".


 Nowo powstała drużyna z 1990 roku
Skład drużyny od lewej: Henryk Szpyrka, Antoni Magoń, Jacek Hejnosz, Dariusz Bartkiewicz, Kornel Skomra, Stanisław Bartman (kapitan), Aleksander Chwajta, Paweł Sudoł, Zdzisław Sudoł, Jacek Puchalski, Mirosław Hejnosz.
W dolnym rzędzie od lewej: Jacek Bem, Jerzy Szydełko, Tadeusz Kramarz (trener), Kazimierz Magoń, Paweł Hejnosz, Tadeusz Skomra, Tomasz Skomra, Tomasz Bem, Stanisław Szpyrka i najbliżej Grzegorz Bartkiewicz.
Nieobecni: Krzysztof Bartkiewicz. Ta drużyna rozpoczęła rozgrywki w sezonie 1991/1992 w B klasie w grupie łańcuckiej. Mecze rozgrywano na bocznym boisku Stali Łańcut, a w kolejnym roku na boisku Jawor Krzemienica.

          W tym czasie kierownictwo “Czarnych" wraz z sołtysem i Radą Sołecką, wystąpiło do proboszcza i Rady Parafialnej o sprzedaż łąki za kościołem, pod budowę stadionu. Zapadały ustne uzgodnienia, że w zamian za przekazanie terenu, spotrowcy dokonają utwardzenia drogi dojazdowej do cmentarza. Już jesienią 1991 roku przystąpiono do budowy. Wycięto zbędne drzewa i krzaki, zniwelowano teren. Bardzo pomocnym okazał się zakupiony na przetargu spychacz. Zapał młodzieży był olbrzymi. Pracowano nieraz i po 12 godzin dziennie. Jako operatorzy na spychaczu pracowali: Marian Możdżeń i Jan Magoń, który wraz z Józefem Szczepańskim i Józefem Kuźniarem włożyli również wiele pracy w drenowanie boiska. Z wielkim zaangażowaniem pracowali przy budowie swego boiska i inni członkowie LZS jak: Tadeusz Skomra, Stanisław Skomra, Kornel Skomra, Stanisław Bartman, Tomasz Skomra, Kazimierz Magoń, Kazimierz Bem. Jesienią 1992 r. teren boiska zaorano, wyrównano i posiano trawę. Na wiosnę 1993 r. ustawiono bramki. 4 lipca 1993 roku rozegrano pierwszy mecz piłkarski o “Puchar Wersalu Łańcut", w którym “Czarni" Kraczkowa pokonali LZS Zalesie 4:2 /0:0/. Niebawem sportowcy dokonali utwardzenia drogi “na cmentarz“. Wyłoniły się jednak trudności w formalnym przekazaniu terenu sportowcom. Brak prawnego aktu własności do dziś utrudnia wykonanie na stadionie budowy ogrodzenia czy szatni. Urząd Gminy nie może inwestować, na “nie swoim terenie", stąd wiele prac i związanych z tym kosztów leży po stronie klubu.  
Mimo wszystko stadion tętni życiem. Wykonano trybunę, z ławkami na 200 osób, oświetlenie boiska treningowego, szatnie itp. W Kraczkowej rozpoczęła się era piłki nożnej, era futbolu. Piłkarze już od 8 sezonów grają w klasie “B". Na mecze przychodzi wielu młodszych i starszych sympatyków sportu. Ze stadionu korzysta młodzież szkolna. Ponadto organizowane są tu różnego rodzaju imprezy, nie tylko sportowe, jak np. Dożynki Wojewódzkie 1997, czy 630-lecie Kraczkowej w 1999 roku.

           W 2000 roku odbyły się wybory i prezesem zarządu został Stanisław Bartman. W tym też roku wypadało 50 – lecie Klubu “Czarni" Kraczkowa. Zaraz po wyborach zarząd zaczął przygotowania do tego jubileuszu. Ustalono termin 1-2 lipca, miejsce i program obchodów. Stanisław Bartman i Jan Magoń zostali odpowiedzialni za przygotowanie imprezy. Powstał wówczas pierwszy w historii proporczyk klubu, pamiątkowa tablica, zamówiono pamiątkowe gwoździe, medale i odznaczenia dla gości, działaczy i sympatyków klubu. W sobotę 1 lipca rozegrano towarzyski mecz z drużyną Stali Rzeszów. W niedzielę 2 lipca o godz. 14:00 odprawiono mszę celebrowaną przez ks. Władysława Drewniaka i rozpoczęto obchody jubileuszu. Nastąpił przemarsz na stadion, gdzie odbywały się uroczystości.
Po 11 – latach gry w klasie “B" drużyna Czarnych w 2002 r. awansowała do klasy “A". Trenerem był Tomasz Machaj, a kierownikiem Henryk Szpyrka.


Stoją od lewej: Henryk Szpyrka – kierownik drużyny, Tomasz Machaj – trener, Tadeusz Złomaniec – członek Zarządu, Stanisław Kunysz, Łukasz Techman, Wacław Kisała, Adam Naróg, Mirosław Hejnosz, Andrzej Panek, Marcin Wołowiec, Jan Magoń – skarbnik, Stanisław Bartman – prezes.
W dolnym rzędzie: Stanisław Kisała, Jacek Hejnosz – kapitan, Mariusz Sobolewski, Marek Karwan, Paweł Panek, Tomasz Nowak, Piotr Kunysz. W drużynie występowali także nieobecni na zdjęciu: Witold Techman, Tomasz Skomra, Andrzej Karmasz, Bogdan Ziaja, Rafał Wisz i Norbert Lis.

       W październiku 2003 r. historycznym wydarzeniem klubu było poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej szatni. W obecności Wójta Gminy Łańcut Zbigniewa Łozy, radnych, sołtysa wsi Kraczkowa, zarządu klubu oraz zaproszonych gosci, aktu poświecenia dokonał ks. Mieczysław Bizior.

          W czasie wakacji 2005 r. obchodzono jubileusz 55 – lecia klubu. Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc. W jubileuszu uczestniczył m. in. zawodowy młodzieżowy Mistrz Świata w boksie Dawid “Cygan" Kostecki, piłkarz Jan Domarski, znani sportowcy podkarpacia oraz dziennikarze “Super Nowosci" i Radia “Bieszczady". Podczas imprezy rozegrano towarzyski mecz Sportowcy, Dziennikarze Podkarpacia kontra Oldboye “Czarni" Kraczkowa.


Zdjęcie grupowe z Jubileuszu 55-lecia Klubu Sportowego "Czarni"
od lewej stoją: Skomra K., Bartkiewicz K., Boratyn J., Długosz T., Baran K., Domarski J., Winiarski R., Kuźma R., Pipała K., Bartman S., Biel D., Winiarz P., Siewierska R., Dudek K., Ferenc T., Pytel J., Długosz S., Grzesik M., Siewierski M., Kostecki D., Cisek W., Ożóg W., Rejkowsi R.
Od lewej pierwszy rząd: Broszkiewicz W., Kudyba B., Białobrzycki T., Golec P., Hejnosz M., Masłyk J., Siewierski G., Cisek S., Szczepański R., Kramarz A., Hejnosz P., Jurek P., Muryjas A., Kopeć E., Kolano A., Kisała S.

          W okresie 55 - lecia klubowi w Kraczkowej prezesowali: Konstanty Kisała, Jan Grzywa, Henryk Kisała, Stanisław Skomra, Adam Kopeć, Tadeusz Międlak, Adam Dziedzic, Adam Czajka, Ryszard Peszko, Zdzisław Olech, Kazimierz Bem, Jacek Kucaba, Wiesław Skomra, Tomasz Skomra, Kornel Skomra i Stanisław Bartman. Wśród trenerów pracujacych w Kraczkowej byli: Tadeusz Kramarz, Jaromir Kocot, Tomasz Kaczyński, Stanisław Wójcik, Tomasz Machaj oraz Marek Kramarz.

Kadra sezon 2007/2008 wiosna
Bramka: Kisała Stanisław 1978, Boratyn Jan 1983, Stanio Mateusz 1989, Szpylma Mariusz 1989 
Obrona: Domoń Robert 1975, Kunysz Piotr 1983, Naróg Adam 1982, Nowak Marcin 1987, Nowak Tomasz 1982, Obirek Tomasz 1981, Szczepanik Rafał 1987, Techman Jarosław 1988, Techman Łukasz 1983, Sowa Damian 1992 
Pomocnicy - Napastnicy: Dudzik Adam 1990, Ziaja Krzysztof 1986, Kawalec Marek 1990, Kramarz Marek 1969, Kramarz Mateusz 1986, Panek Paweł 1982, Plis Wojciech 1983, Huzarski Maciej 1971, Skomra Tomasz 1984, Oczoś Damian 1987, Cisek Kamil 1991, Strzałkowski Marcin 1986, Ziaja Bogdan 1980, Welc Mirosław 1972, Wołowiec Tadeusz 1973.

Kadra junior młodszy 2007/2008 
Trener:
 Piotr Kunysz 
Bramka: Mięndlar Maciej 1992, Sowa Damian 1992 
Obrona: Dudzik Robert 1992, Możdzeń Piotr 1992, Techman Paweł 1993, Kunysz Krzysztof 1993, Strzałkowski Łukasz 1992, Mazur Jakub 1992 
Pomocnicy - Napastnicy: Cisek Adrian 1992, Bartkiewicz Dominik 1992, Bem Bartłomiej 1992, Bajer Mateusz 1992, Flak Łukasz 1993, Lutak Patryk 1995, Szczepański Rafał 1992, Nawojski Arkadiusz 1994, Peszko Dominik 1993, Kunysz Wojciech 1994, Kunysz Łukasz 1993, Gwizdak Grzegorz 1995, Kawaliło Adam 1993.

          Warto również wspomnieć, że “Czarni" Kraczkowa, chyba jako jedyny klub wiejski w Polsce posiada własne pisemko “Sportowe wieści", tygodnik, który na bieżąco podaje relacje z rozgrywek oraz przekazuje wiadomośaci organizacyjne. Pierwszym redaktorem pisma był Henryk Kisała, a po jego śmierci w 2005 r. redaktorem został Aleksander Kuźniar.

W sezonie 2005/2006 w rozgrywkach związkowych biorą udział 4 dzrużyny piłkarskie: seniorów A – klasa, juniorów A – klasa okręgowa, trampkarzy i oldboyi. W turniejach dla niezrzeszonych uczestniczą tenisiści stołowi, szachiści oraz siatkarze.


Tadeusz Międlar, Andrzej Kaszowski, St. Bartman trzej przyjaciele z boiska rok 1971


Grzegorz Lato w Kraczkowej od lewej K. Magoń, St. Bartman, G. Lato, ś.p. H. Kisała, K. Skomra, St. Peszko


Pamiątkowa tablica z nazwiskami ludzi związanych z klubem


Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę szatni klubowej przez ks. Mieczysława Biziora


Wręczenie obrazu ks. Drewniakowi podczas 50-lecia klubu Czarni


Drużyna trampkarzy 2003 r.


Drużyna Juniorów 2003


Drużyna seniorów 1999 r.


Drużyna seniorów 2002 r.


Drużyna Oldboy Kraczkowa 2002 r.


Drużyna Oldboy Kraczkowa 2003 r.


Drużyna Oldboy Kraczkowa 2005 r.

 


Drużyna "Czarni" Kraczkowa 2008 r.

Poświęcenie i oddanie do eksploatacji nowo wybudowanej szatni 
w Kraczkowej - 22 listopada 2008 r.

Po pięciu latach od rozpoczęcia zakończono budowę nowej szatni klubu "Czarni" Kraczkowa. 22 listopada 2008 r. Wójt Gminy Łańcut Zbigniew Łoza, Przewodniczący Rady Gminy Roman Skomra oraz Prezes Klubu Stanisław Bartman przecięli wstęgę oddając tym samym do użytku nową szatnię. Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz katecheta Paweł Storek. Wszystkich zebranych powitał Prezes klubu "Czarni" Kraczkowa. Na uroczystość przybyli Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej Stanisław Bartman, Wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Tadeusz Kulik, radni Rady Gminy Barbara Michno, Andrzej Bartman, Jan Bartman, Antoni Florek, Stanisław Kisała, Przewodniczący Rady Sołeckiej Tadeusz Kucaba, sołtys Kazimierz Bem, Prezes Spółki Wodno-Ściekowej Stanisłąw Skomra, przedstawiciele kraczkowskich organizacji Stanisława Peszko, Genowefa Kisała, Antoni Międlar, Roman Kowalczuk, Halina Możdżeń oraz trener drużyny Marek Kramarz, kapitan Piotr Kunysz, zarząd klubu i komisja rewizyjna. Był również obecny długoletni piłkarz, działacz, a obecnie sponsor klubu Mirosław Hejnosz.

Po powitaniu, Stanisław Bartman skierował słowa podziękowania w stronę Rady Gminy oraz Wójta Gminy, Rady Sołeckiej, sołtysa, przedstawicieli stowarzyszenia Wsi, Prezesa Spółki Wodno-Ściekowej, sponsorów, ludzi, którzy pracowali przy budowie, zarządu i komisji rewizyjnej klubu za wspólnie oddane dzieło. Następnie Wójt podziękował Klubowi, ludziom pracującym przy budowie, sponsorom i tym, którzy przekazali materiały oraz rusztowanie. Dzięki temu budynek ten kosztował zaledwie 230 tyś. zł.

Zasłużone słowa uznania i podziękowania padły od wielu uczestników uroczystości wraz z życzeniami wykorzystania tego obiektu dla jeszcze pełniejszego rozwoju kultury fizycznej w Kraczkowej.


Wójt Gminy Łańcut, Przewodniczący Rady Gminy oraz Prezes Klubu 
podczas przecięcia wstęgi oddającej szatnię do użytku


Poświęcenie szatni przez ks. Pawła Storka


Od lewej: Roman Kowalczuk, Stanisław Kunysz, Wiceprezes PZPN Tadeusz Kulik, Prezes "Czarni" Kraczkowa Stanisław Bartman, Prezes Izby Rolniczej Stanisław Bartman, Przewodniczący Rady Gminy Łańcut Roman Skomra, Wójt Gminy Zbigniew Łoza, ks. Paweł Storek, Przewodniczący Rady Sołeckiej Tadeusz Kucaba, Prezes Stowarzyszenia Kraczkowa Antoni Międlar i zaproszeni goście.

Od LZS-u do LKS-u - czyli 60 lat minęło

Artykuł z "FUTBOL PODKARPACKI" (lipiec-sierpień 2010)

 - 60_lks_kraczkowa_1.jpg
Prezes "Czarni" Aleksander Kuźniar z pamiątkową pateną

 - 60_lks_kraczkowa_2.jpg
Najstarsi działacze "Czarni" Kraczkowa odznaczeni Honorowymi odznaczeniami PZPN od lewej J. Magoń, S.Kunysz, K.Greń, S.Bartman

 - 60_lks_kraczkowa_3.jpg
Drużyna "Czarni" Kraczkowa przed meczem towarzyskim z gwiazdami podkarpacia

 - 60_lks_kraczkowa_4.jpg
Prezes Greń wręcza brązowe odznaki, od lewej P.Kunysz, S.Kisała, Sz.Nowak, M.Nowak, K.Greń, R.Kowalczuk.

 - lks_czarni_spotkanie-2010.jpg
23 października 2010 r. w budynku Klubu odbyło się spotkanie integracyjne działaczy i zawodników różnych pokoleń. Gościem honorowym był wójt Zbigniew Łoza.
Od lewej: Skomra Stanisław, Skomra Tomasz, Bem Kazimierz, Olech Zdzisław, Magoń Jan, Cisek Stanisław, Łoza Zbigniew, Bartman Stanisław, Kowalski Janusz, Hejnosz Paweł,  Nowak Tomasz, Uchman Krzysztof, Kunysz Stanisław, Magoń Kazimierz

- 200_mecz_tomasza_skomry_czarni_kraczkowa_500x331.jpg

200-setny mecz Tomasza Skomry

Od lewej: Damian Oczoś, Jakub Dźwierzyński, Stanisław Bartman, Tomasz Skomra, Janusz Kowalski

Klub prowadzi zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, uczestniczy czynnie w życiu kulturalnym sołectwa oraz gminy Łańcut.

Obecny skład zarządu to:

  • Łukasz Zych - prezes
  • Katarzyna Kisała - wiceprezes
  • Radosław Różański - sekretarz
  • Konrad Ziaja - skarbnik
  • Baran Marek - członek zarządu
  • Różański Karol - członek zarządu

Komisja rewizyjna:

  • Barbara Michna - przewodniczący
  • Andrzej Bartman - członek komisji
  • Łukasz Uchman - członek komisji

Trener: Marek Kramarz

Podziękowania 

Zarząd Klubu "Czarni" Kraczkowa 
serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wpłacili 1% podatku na nasze stowarzyszenie.

Prezes 
Katarzyna Kisała

LUDOWY KLUB SPORTOWY "CZARNI" KRACZKOWA
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Łańcucie 95917700082001000016290001

Barwy: biało-czarne
37-124 Kraczkowa
tel. 017 226 67 21