Obraz na stronie

Herb Gminy Łańcut przedstawia: w polu błękitnym jastrząb naturalny siedzący na dwóch skrzyżowanych toporach o ostrzach srebrnych i toporzyskach złotych.

Herb odwołuje się do tradycji i historii tych ziem. Jastrząb naturalny (barwy naturalnej) nawiązuje do jednego z bohaterów Legionów J.Piłsudskiego, pułkownika Lisa -Kuli, który pieczętował się herbem Jastrzębiec. Herb ten przedstawia w polu błękitnym podkowę złotą z takimż krzyżem kawalerskim miedzy ocelami, natomiast jastrząb jest tzw. klejnotem - figurą umieszczoną na ukoronowanym hełmie nakrywającym tarczę z godłem. Leopold Lis - Kula urodził się w Kosinie, po mieczu pochodzil ze starego rodu Kulów - Niemstów, zaś po kądzieli z domu Czajkowskich (jego przodkiem był słynny Sadyk - Pasza, Michał Czajkowski). Dwa skrzyżowane topory mają bezpośrednie odniesienie do godła pierwszych właścicieli tych ziem - Ottona z Pilczy i rodziny Pileckich, herbu Topór. Topór w heraldyce symbolizował obronę swobody, wolności, a także władzę i sprawiedliwość. Natomiast jastrząb był uważany najczęściej za symbol wojowniczości, zwycięstwa, wzniosłości i długowieczności. Również barwy heraldyczne mają swoją specyficzną symbolikę. Według Klemensa Prinsaulta (francuskiego heraldyka z XV w.) barwa błękitna wyraża trzy cechy: piekność, wzniosłość, pochwałę.

 

Zasady używania herbu Gminy Łańcut

Herb Gminy Łańcut został ustanowiony w roku 2000 uchwałą Nr XVIII/172/2000 Rady Gminy Łańcut. W roku 2017 natomiast uchwałą Nr XXIX/248/17 ustalone zostały zasady jego używania. Takie prawo posiadają organy gminy i jednostki organizacyjne gminy oraz podmioty wykonujące zadania o charakterze użyteczności publicznej w jej imieniu.

Inne podmioty i osoby fizyczne, które mają zamiar użycia herbu np. w publikacjach, na plakatach, tablicach promocyjnych czy podczas wydarzeń, są zobowiązane do uzyskania zgody Wójta Gminy Łańcut. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek do Urzędu Gminy Łańcut. Herb może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należytą cześć, szacunek i powagę.

Prawa autorskie do grafiki należą do Gminy Łańcut, a znak herbu jest prawnie chroniony.

Uchwała Nr XVIII/172/2000 w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Łańcut

Uchwała Nr XXIX/248/2017 w sprawie zasad używania herbu gminy Łańcut (pobierz)

Wniosek o wykorzystanie herbu.doc
Wniosek o wykorzystanie herbu.pdf

UG Łańcut