Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do udzielenia dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Termin naboru: od dnia 6 marca 2023 r. do dnia 15 marca 2023 r. do godz. 15:00

Dokumenty do pobrania

  1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Program stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/656/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Łańcut na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Łańcut - pobierz
  2. Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu stanowi treść Uchwały nr XXXIX/656/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lutego 2023 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 16.02.2023 r. pod poz. 999 w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Łańcut na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Łańcut. - pobierz
  3. ZARZĄDZENIE Nr 24/2023 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do udzielenia dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - pobierz

 

polski lad zabytki6032023